fbpx
Học Phí Đại Học Thấp Tại Pháp

Học Phí Đại Học Thấp Tại Pháp

Pháp là một trong những đất nước có học chi phí học tập thấp nhất thế giới vì Nhà nước hỗ trợ phần lớn học phí của các chương trình đào tạo trong các cơ sở đào tạo Đại học công lập cho sinh viên Pháp cũng như sinh viên nước ngoài. Hãy cùng tìm hiểu về mức Học phí đại học thấp tại Pháp bạn nhé!

Học phí đại học tại các trường công lập như thế nào?

Khi lựa chọn học tập tại Pháp, bạn sẽ được tiếp cận với số lượng lớn các chương trình đào tạo chất lượng. Học phí ở Pháp khá thấp vì Nhà nước đã hỗ trợ phần lớn chi phí đào tạo ở các trường công lập. 

Những mức học phí nào tùy từng trường hợp ?

… đã đăng ký vào một cơ sở đào tạo công lập năm 2018/2019, bao gồm tất cả các bậc học (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ) ;
 
… sẽ đến Pháp vào khai giảng năm học 2019/2020 và bắt đầu khóa Tiến sĩ ;
 
… đã đăng kí năm 2018/2019 trong một chương trình dự bị tiếng pháp (FLE) để nhập học vào bậc Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ và sẽ bắt đầu lộ trình học vào năm 2019/2020  
 
… đang sinh sống tại Pháp với tư cách công dân hoặc với một thẻ cư trú gia đình ;
 
… trong tình trạng tị nạn (statut de réfugié) hoặc được hưởng sự bảo vệ quốc tế được cung cấp cho người xin tị nạn.

HỌC PHÍ ĐẠI HỌC THẤP TẠI PHÁP Ở CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP

Khi lựa chọn học tập tại Pháp, bạn sẽ được tiếp cận với số lượng lớn các chương trình đào tạo chất lượng. Học phí ở Pháp khá thấp vì Nhà nước đã hỗ trợ phần lớn chi phí đào tạo ở các trường công lập. Thực ra, chi phí học tập thực tế cũng giống như ở các nước khác. Chỉ khác là ở Pháp, dù bạn là sinh viên Pháp hay sinh viên nước ngoài, Nhà nước vẫn sẽ hỗ trợ bạn phần lớn nhất của học phí. Nhà nước Pháp sẽ chi trả hai phần ba học phí của sinh viên quốc tế không thuộc châu Âu trong các trường công lập. Một phần ba chi phí còn lại sẽ do sinh viên tự đóng.

Học phí năm học 2019-2020 tới đây sẽ được áp dụng trong tất cả các cơ sở đào tạo công lập :

 • 2770 € một năm đối với bậc Cử nhân ;
 • 3770 € một năm đối với bậc Thạc sĩ.

Các bạn có thể tìm hiểu mức học phí của tất cả các chương trình đào tạo trong các trường công lập của Pháp trên trang web của Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới. Đặc biệt, bạn sẽ được truy cập chi tiết hơn vào chi phí của các chương trình học sau đại học về y học và dược lý.

NHỮNG MỨC HỌC PHÍ NÀO TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ?

Những mức học phí tương tự như năm 2018/2019 và tương đương với những học sinh Pháp

 • Những sinh viên ngoài EU …
 1. … đã đăng ký vào một cơ sở đào tạo công lập năm 2018/2019, bao gồm tất cả các bậc học (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ) ;
   
 2. … sẽ đến Pháp vào khai giảng năm học 2019/2020 và bắt đầu khóa Tiến sĩ ;
   
 3. … đã đăng kí năm 2018/2019 trong một chương trình dự bị tiếng pháp (FLE) để nhập học vào bậc Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ và sẽ bắt đầu lộ trình học vào năm 2019/2020  
   
 4. … đang sinh sống tại Pháp với tư cách công dân hoặc với một thẻ cư trú gia đình ;
   
 5. … trong tình trạng tị nạn (statut de réfugié) hoặc được hưởng sự bảo vệ quốc tế được cung cấp cho người xin tị nạn.

Không phải trả học phí trong các trường hợp…

 • Sinh viên đến Pháp theo dạng liên kết giữa các trường đại học đã được miễn hoàn toàn học phí (đặc biệt là các chương trình trao đổi Erasmus+) ;
 • Sinh viên nhận học bổng chính phủ Pháp (BGF)
 • Sinh viên nhận học bổng của trường mà họ theo học, đã miễn trừ hoàn toàn học phí.

Miễn một phần hoặc toàn bộ học phí…

Sinh viên ngoài EU sẽ được trường mà họ theo học ở Pháp hoặc Đại sứ quán Pháp tại nước sở tại miễn toàn bộ hoặc một phần học phí.

Chính phủ Pháp đã ra chiến lược thu hút sinh viên quốc tế bằng cách cho phép Đại sứ quán và các trường đại học miễn trừ việc đóng một khoản lớn học phí chênh lệch của các sinh viên ngoài EU, 14.000 trường hợp được các Đại sứ quán Pháp trên thế giới miễn học phí, các trường đại học cũng có thể giảm 10% học phí cho các sinh viên nhập học năm 2019.

Các trường hợp phải đóng học phí…

Sinh viên ngoài EU không thuộc các trường hơp phía bên trên phải đóng mức học phí chênh lệch:

 1. Nhập học vào năm học 2019 lần đầu tiên vào một cơ sở giáo dục đại học công lập ở bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ.
   
 2. Ghi danh vào một cơ sở đào tạo đại học công lập thuộc Bộ Giáo dục Đại học. Đây là trường hợp cho tất cả các trường đại học tổng hơp. Để tham khảo danh sách các trường áp dụng mức học phí chênh lệch, vui lòng xem tại liste des établissements d’enseignement supérieur publics concernés par l’application du paiement des droits différenciés

NHỮNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG LẬP NÀO ÁP DỤNG MỨC HỌC PHÍ TRÊN?

NHỮNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG LẬP NÀO ÁP DỤNG MỨC HỌC PHÍ TRÊN?

Dưới đây là danh sách các cơ sở đào tạo Đại học công lập chính ở Pháp có mức học phí phần lớn đã được hỗ trợ bởi Nhà nước :

 • Tất cả các trường đại học tổng hợp của Pháp ;
 • 25 tổ hợp các trường đại học ;
 • Nhóm 3 trường bách khoa quốc gia INP (Toulouse, Grenoble và Bordeaux) ;
 • Nhóm 4 trường kĩ sư trọng điểm Écoles centrales (Lille, Lyon, Marseille, Nantes) ;
 • Nhóm 6 học viện khoa học ứng dụng quốc gia INSA (Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen, Strasbourg và Centre-Val de Loire) ;
 • Nhóm 3 trường đại học công nghệ (Compiègne, Belfort-Montbéliard, Troyes) ;
 • Nhóm 4 trường đại học sư phạm ENS (Paris Ulm, Paris Saclay, Lyon, Rennes) ;
 • 20 trường lớn như Collège de France, Trường kỹ nghệ quốc gia Pháp (Cnam), Viện ngôn ngữ và văn minh phương Đông (Inalco) và cả Trường Cao học Nghiên cứu Khoa học Xã hội (Ehess) ;
 • Nhóm 5 trường ở nước ngoài : trường Pháp ở Athènes, trường Pháp ở Rome, Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO), Viện Khảo cổ học phương Đông ở Cairo và la Casa de Velázquez ở Madrid ;
 • Nhóm 25 tổ chức nghiên cứu công lập trong đó có CNRS, CNES, CIRAD, INSERM, INRA, và cả IFREMER.

Hãy tham khảo thêm trên danh sách chính thức của Bộ để chắc rằng trường của bạn cũng nằm trong danh sách trên.

HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC TẠI PHÁP

Học phí trong các trường tư, chủ yếu là các trường thương mại, thường cao hơn đáng kể so với các trường công lập. Nhìn chung, học phí ở đây lên tới 3000 đến 10 000 euro một năm. Hãy tìm hiểu trên trang web của từng trường để biết được mức học phí chính xác của chương trình đào tạo bạn muốn học.

18 % các sinh viên ở Pháp học tại các trường tư thục. Tính tư thục của một trường tức là trường đó không được thành lập bởi Nhà nước, mức độ trợ cấp của chính phủ cũng dao động tùy trường. Trong một số trường hợp, Nhà nước có thể chính thức công nhận một trường tư và cho phép trường đó cấp các văn bằng quốc tế. Sau đó Nhà nước sẽ có quyền xem xét, kiểm tra các chương trình đào tạo được giảng dạy ở trường này để đảm bảo về dịch vụ và chất lượng. Ví dụ như nhóm 5 Viện công giáo (Paris, Lille, Angers, Lyon, Toulouse) và một số trường thương mại hay kỹ sư đều là những trường tư thục đã được công nhận bởi Nhà nước.

Chia sẻ:

Đăng ký tư vấn