Tiếng Đức A1

a. Mục tiêu
– Nghe hiểu được nội dung các tình huống giao tiếp hàng ngày
– Biết cách dùng các con số, số lượng, đơn giá, thời gian
– Điền được các thông tin cá nhân, thông tin cơ bản
– Tự giới thiệu bản thân trong các cuộc trò chuyện và trả lời các câu hỏi cá nhân.

b. Thông tin khóa học
– Thời lượng khóa học: 90 giờ
– Sỉ số: tối đa 5 học viên/lớp
– Khai giảng: hàng tháng