Luyện Thi B2

a. Đối tượng
– Học viên muốn tham gia kỳ thi tiếng Đức B2
– Học viên muốn củng cố kiến thức B2 để học tiếp chương trình C1

b. Quyền lợi
– Test trình độ miễn phí
– Miễn phí tài liệu
– Đề thi được cập nhật liên tục

c. Thông tin khóa học
– Thời lượng khóa học: 36 giờ
– Sỉ số: tối đa 5 học viên/lớp
– Khai giảng: hàng tháng