Tiếng Đức B2

a. Mục tiêu
– Có thể đọc hiểu các văn bản (kể cả các đoạn quảng cáo ngắn đến những văn bản dài, phức tạp hơn như: các bài bình, báo cáo…)
– Có thể diễn đạt hết tất cả các nội dung có liên quan đến bản thân, có thể diễn đạt mạch lạc bằng văn bản.
– Có khả năng nhận biết, điều chỉnh, sửa chữa những lỗi chính tả hoặc cấu trúc câu mắc lỗi.
– Có khả năng đào tạo, giảng dạy lại.
– Nắm rõ ràng các kiểu cấu trúc câu, các dạng ngữ pháp.

b. Thông tin khóa học
– Thời lượng khóa học: 180 giờ
– Sỉ số: tối đa 5 học viên/lớp
– Khai giảng: hàng tháng