Khóa Học A1

a. Mục tiêu:
– Nghe hiểu được những hướng dẫn ngắn gọn, những câu nói đơn giản về các chủ đề như giới thiệu bản thân, sở thích, gia đình, môi trường xung quanh,…
– Nắm được thông tin trong những đoạn văn ngắn ở dạng thư mời, tờ rơi, quảng cáo và những chỉ dẫn ngắn gọn.
– Trình bày những thông tin cơ bản một cách liên tục và mạch lạc về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.
– Trình bày mạch lạc, đúng chính tả, đầy đủ ý và đúng cấu trúc của một bức thư, email, tin nhắn giữa bạn bè về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

b. Thông tin khóa học
– Thời lượng khóa học: 108 giờ 
– Sỉ số: tối đa 5 học viên/lớp
– Khai giảng: hàng tháng