Tiếng Đức B1

a. Mục tiêu
– Hiểu được các thông tin chính liên quan đến công việc, trường học.
– Xử lý hầu hết tất cả các tình huống có thể gặp phải khi đi du lịch hoặc du học tại Đức.
– Có khả năng diễn đạt các quan niệm của bản thân với người đối diện.
– Có thể trao đổi các kinh nghiệm về các sự việc đã xảy ra một cách mạch lạc.
– Nói lên ước mơ, hy vọng, mục tiêu, cũng như bình luận về các vấn đề xảy ra xung quanh.

b. Thông tin khóa học
– Thời lượng khóa học: 150 giờ
– Sỉ số: tối đa 5 học viên/lớp
– Khai giảng: hàng tháng