Khóa học giao tiếp

Bạn sẽ giao tiếp trôi chảy trong những tình huống giao tiếp thông thường với 8 tuần học, thời lượng 36 giờ

Lưu ý: khóa học giao tiếp chỉ dành cho những học viên đã biết ngữ pháp căn bản, hướng đến mục tiêu là giao tiếp nhuần nhuyễn với người bản ngữ