Tiếng Đức A2

a. Mục tiêu
– Hiểu được nội dung chính của các cuộc hội thoại hàng ngày cũng như các thông báo từ radio hoặc tin nhắn điện thoại.
– Có được thông tin quan trọng nhất từ các bài báo ngắn, quảng cáo hàng ngày và các thông báo công cộng.
– Điền vào biểu mẫu bình thường trong các cửa hàng, ngân hàng, văn phòng chính phủ.
– Viết và truyền tải thông điệp về tình hình bản thân.
– Giới thiệu về mình và truyền tải các thông tin cá nhân trong các cuộc trò chuyện.

b. Thông tin khóa học
– Thời lượng khóa học: 120 giờ
– Sỉ số: tối đa 5 học viên/lớp
– Khai giảng: hàng tháng