Ngành kiến trúc

Sinh viên cần phải hoàn thành 5 năm học tập để trở thành Kiến trúc sư và 6 năm để có thể hành nghề tự do (hành nghề dưới tên mình). Chương trình đào tạo được tổ chức như sau :

  • Bằng DEEA : Bằng Đại học Kiến trúc (trình độ tốt nghiệp THPT + 3 năm, tương đương bậc Cử nhân)

  • Bằng DEA : Bằng Kiến trúc sư Nhà nước (trình độ tốt nghiệp THPT + 5 năm, tương đương bậc Thạc sĩ)

  • Bằng HMONP : Bằng hành nghề kiến trúc với tư cách riêng (trình độ tốt nghiệp THPT + 6 năm)

Những chương trình đào tạo này được giảng dạy tại các trường Đại học Kiến trúc Quốc gia ENSA (Écoles Nationales Supérieure d’architecture). Có 20 trường Kiến trúc Quốc gia (ENSA) ở trên khắp nước Pháp. Các trường này cũng đào tạo và cấp các văn bằng chuyên môn và chuyên sâu hơn (bằng DSA, trình độ tốt nghiệp THPT +7 năm), các bằng cấp riêng của khối trường Đại học Kiến trúc (DPEA), cũng như bằng Tiến sĩ.

Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Strasbourg (INSA) và trường Chuyên ngành Kiến trúc Paris (ESA-Paris) cũng đào tạo và cấp các văn bằng được công nhận có giá trị ngang với bằng DEA và HMONP.

Một số trường có chương trình đào tạo kép kiến trúc sư – kĩ sư và sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được nhận cả bằng Kiến trúc sư và bằng Kĩ sư.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào cổng thông tin Onisep và vào mục fiche métier architecte (mô tả ngành kiến trúc).

Đăng ký tư vấn